АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА.  МЕДИА отражение (архивные материалы).                                                                                                                                                                                     см. также ЗАМЕТКИ АДВОКАТА (лента фотоминиатюр последних публикаций)

 

Министерства, суды, ассоциации

21.07.18  

Конституционный суд - Ústavní soud České republiky
http://www.concourt.cz

Верховный суд - Nejvyšší soud
http://www.nsoud.cz

Высший административный суд - Nejvyšší správní soud
http://www.nssoud.cz

Реестр Торгового суда - Obchodní rejstřík firem - Veřejný rejstří
http://portal.justice.cz

Министерство финансов - Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz/

Ассоциация финансовых посредников и финансовых консультантов - Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců
http://www.afiz.cz

Ассоциация денежных фондов - Asociace penzijních společností
http://www.apfcr.cz

Ассоциация рынка капитала - Asociace pro kapitálový trh
http://www.akatcr.cz

Пражская биржа ценных бумаг - Burza cenných papírů Praha
http://www.pse.cz

Ассоциация страховых маклеров - Asociace českých pojišťovacích makléřů
http://www.acpm.cz

Агентство поддержки предпринимательства и инвестиций - Agentura pro podporu podnikání a investic
http://www.czechinvest.org

Ассоциация торговцев ценными бумагами České asociaci obchodníků s cennými papíry
http://www.caocp.cz

Ассоциация страховых компаний - Česká asociace pojišťoven
http://www.cap.cz

Палата независимых ликвидаторов страховых случаев - Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí
http://www.ckslpu.com

Статистическое управление - Český statistický úřad
http://www.czso.cz

Финансовый арбитр - Finanční arbitr
http://www.finarbitr.cz/cs/

АРБИТРАЖ - Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
http://www.soud.cz

Чешская коллегия арбитражных судей - Česká komora rozhodců
http://www.ckr.cz

Гарантийный фонд торговцев ценными бумагами - Garanční fond obchodníků s cennými papíry
http://www.gfo.cz

Нотариальная коллегия - Notářská komora
www.nkcr.cz

Коллегия исполнительных органов - Exekutorská komora
http://www.ekcr.cz/

Кадастр недвижимости - Katastr nemovitostí
http://www.katastrnemovitosti.cz/

Общественный правозащитный центр - Veřejný ochránce práv
http://www.ochrance.cz/

Коммерческий реестр Словакии - Obchodný register SR
http://www.orsr.sk/

Генеральная прокуратура Словакии - Generálna prokuratúra SR
http://www.genpro.gov.sk/

Работает на: Amiro CMS